Siirry sisältöön

Tietoa koulutuksesta

Rakentaminen ja kiertotalous RAKI on maksuton suomenkielinen verkkokoulutus.  Koulutus kokoaa rakentamisen vähähiilisen kiertotalouden edistämistä koskevat perustiedot yhteen ja havainnollistaa eri tavoitteiden ja toimien vaikuttavuutta ja niiden välisiä riippuvuussuhteita. Koulutus tarkastelee rakennettua ympäristöä ja rakentamisen aiheuttamia päästöjä, sekä niitä mahdollisuuksia ja keinoja, joita alalla on olemassa päästöjen hillitsemiseksi.  Koulutuksen kohderyhmänä ovat ammatilliset oppilaitokset ja rakennusalan työlliset. Koulutuksen kesto on noin 2,5 tuntia. 

Koulutuksen tehnyt 

  • Ymmärtää kestävään rakentamiseen ja vähähiiliseen kiertotalouteen sisältyvien tavoitteiden merkityksen ja riippuvuussuhteet 
  • Osaa arvioida eri toimenpiteiden vaikutuksia 
  • Haluaa omaksua vähähiilisen kiertotalouden ajattelu- ja toimintamalleja 
  • Haluaa yhdessä muiden kanssa lisätä, kehittää ja tukea vähähiilistä kiertotaloutta 

Koulutuksen kohderyhmä

  • Talonrakennusalan tutkinto-opiskelijat ja opettajat 
  • Talonrakennuksen toimiala ja myös muut rakennusteollisuuden toimialat 
  • Muut rakennetun ympäristön toimijat 

Rakentaminen ja kiertotalous -verkkokoulutuksen on rahoittanut Sitra. Koulutuksessa on käytössä sähköinen oppimisympäristö Priima.

Lisätietoja antaa

Ulla-Mari Tiainen, koulutuskoordinaattori
0400 956 557, ulla-mari.tiainen@rateko.fi