Siirry sisältöön

Saavutettavuusseloste

Laadittu 9.8.2022/Päivitetty 17.2.2023

Tämä saavutettavuusseloste koskee eKestävyys-koulutusta. Koulutuksen kohderyhmä on toisen asteen ammatilliset rakennusalan opiskelijat ja alan opettajat ja työssäkäyvät.

Koulutus on toteutettu Articulate Storyline -työkalulla ja se on julkaistu Moodle-ympäristöön. 

Koulutusta koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Suomen eOppimiskeskus ry on arvioinut palvelun saavutettavuuden ruudunlukijaa käyttävän näkökulmasta.

Koulutuksen tuottanut Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO on tehnyt itsearviointia koulutuksesta tekstin rakenteen, sanaston ja luettavuuden osalta. Kuvat ja animaatiot on pyritty tekemään selkeiksi ja helposti hahmotettaviksi. Esim. animaatioissa on ääni ja tekstitys ja kuville on tekstivastine. Itsearvioinnissa saavutettavuutta on tarkasteltu ensisijaisesti koulutuksen kohderyhmän näkökulmasta.

 

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Verkkokoulutus täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

 

Ei-saavutettava sisältö

eKestävyys-koulutus on suunniteltu pääsääntöisesti henkilöille, jotka eivät opinnoissa tai työssään ole ruudunlukijan tai muun apuvälineen varassa.

Verkkokoulutuksen sisältö ja tekniset ratkaisut eivät ole saavutettavia ruudunlukijaa käyttävälle. Alla olevat saavutettavuushavainnot koskevat ensisijaisesti ruudunlukijan käytössä ilmeneviä ongelmia.

 

Havaittava

Puutteita vaihtoehtoisissa teksteissä

Koulutuksessa on visuaalisia elementtejä, kuten kuvia ja graafeja, joihin liittyvät vaihtoehtoiset tekstit eivät kaikilta osin ole riittävän kuvaavia tai jotka puuttuvat kokonaan ruudunlukijaa käytettäessä. Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö A


Virheellisesti määritelty lukemisjärjestys

Koulutuksen sisältöjen lukemisjärjestys on määritelty ruudunlukijalle osin epäloogisesti. Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys A


Värien käyttö etenemisen ilmaisemisessa

Koulutuksessa etenemistä visualisoidaan paikoin pelkästään väreillä: suoritettu osio muuttuu harmaaksi. Tämä ei ole riittävä esittämistapa, jos käyttäjällä on näkörajoitteita.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.4.1 Värien käyttö A


Riittämätön kontrasti

Koulutuksessa on osia, joissa tekstin ja taustan keskinäinen kontrasti ei ole riittävä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.4.3 Kontrasti (minimi) AA


Hallittava

Sivuotsikot puuttuvat
Koulutuksen sisältöosioihin ei ole määritelty ruudunlukijaa varten otsikoita. Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.4.2 Sivuotsikot


Virheellinen kohdistusjärjestys
Sisältöjen kohdistusjärjestys on osin määritelty virheellisesti ruudunlukijan näkökulmasta.
Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.4.3 Kohdistusjärjestys


Linkin tarkoituksen määrityksiä puuttuu

Koulutusmateriaalissa on linkkejä, joiden tarkoitusta ei pysty päättelemään linkkitekstistä. Linkeistä puuttuu maininta siitä, että ne aukeavat uuteen ikkunaan.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) A


Käyttö liikkeen avulla

Koulutuksessa on tehtäviä, jotka suoritetaan liikkeen avulla esim. siirretään palapelin paloja hiirellä. Nämä tehtävät eivät ole kaikilta osin saavutettavia, koska ne edellyttävät hiiren käyttöä. Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.5.4 Käyttö liikkeen avulla

 

Ymmärrettävä

Sivun kieltä ei määritelty
Koulutuksen sisältöosioista puuttuu paikoin kielimääritys. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 3.1.1 Sivun kieli

 

Valvontaviranomainen

Jos huomaat verkkokoulutuksessa saavutettavuusongelmia, ota yhteyttä koulutuksen ylläpitoon ekoulutukset@rateko.fi. Pyrimme vastaamaan mahdollisimman pian, vähintään kahden työviikon kuluessa.
Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden työviikon kuluttua, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Aluehallintoviraston sivulla on ohje ilmoituksen tekemiseen, sekä tietoa asian käsittelystä.

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000