Siirry sisältöön

Opettajalle

Rakentaminen ja kiertotalous RAKI on maksuton suomenkielinen verkkokoulutus. Koulutuksen kohderyhmä on toisen asteen ammatilliset opiskelijat ja rakennusalan työlliset. Koulutus tarkastelee rakennettua ympäristöä ja rakentamisen aiheuttamia päästöjä, ja niitä mahdollisuuksia ja keinoja, joita alalla on olemassa päästöjen hillitsemiseksi.

Koulutuksessa käydään läpi mm. nykyistä ja suunnitteilla olevaa lainsäädäntöä, erilaisia ohjauskeinoja ja mittareita, rakennusvaiheessa tehtäviä valintoja, sekä keinoja, joilla vaikutetaan rakennuksen energiankäyttöön sen elinkaaren eri vaiheissa.

Suoritetusta Rakentaminen ja kiertotalous -koulutuksesta opiskelija saa todistuksen.

Koulutuksen osaamistavoitteet

 • Ymmärtää kestävään rakentamiseen ja vähähiiliseen kiertotalouteen sisältyvien tavoitteiden merkityksen ja riippuvuussuhteet
 • Osaa arvioida eri toimenpiteiden vaikutuksia
 • Haluaa omaksua vähähiilisen kiertotalouden ajattelu- ja toimintamalleja
 • Haluaa yhdessä muiden kanssa lisätä, kehittää ja tukea vähähiilistä kiertotaloutta

Kuusi toiminnallista moduulia

Koulutuksen kokonaiskesto on noin 2,5 tuntia. Koulutus muodostuu kuudesta moduulista. Moduuleissa on suositeltava suoritusjärjestys. Moduulit voi suorittaa myös haluamassaan järjestyksessä. 

Moduulin suoritus on mahdollista keskeyttää ja jatkaa opiskelua myöhemmin. Kun palaa jatkamaan opiskelua, voi joutua kertaamaan muutaman jo suoritetun dian.

Moduuli 1. Tavoite ja tausta (20 min)

Tarkastelee rakentamiseen liittyvää ohjaavaa lainsäädäntöä.

 • Uusi tapa toimia
 • Lainsäädäntö ja muut ohjauskeinot
 • Valmisteilla oleva lainsäädäntö
 • Osaamistarpeet

Moduuli 2. Rakennettu ympäristö (20 min)

Tarkastelee rakennetun ympäristön ilmastovaikutuksia.

 • Rakennettu ympäristö
 • Asumisen ilmastovaikutukset
 • Rakennuspaikan ja rakennuksen ilmastovaikutukset
 • Energiantuotannon murros
 • Metsä muutoksen tukena

Moduuli 3. Vähähiilisyyden ja kiertotalouden mittarit (20 min)

Esittelee erilaisia mittareita ja arviointitapoja.

 • Arviointimenetelmät
 • Vähähiilisyys
 • Muut mittarit
 • Taksonomia
 • Kansallinen strategia

Moduuli 4. Kohti energiatehokkuutta (20 min)

Tarkastelee energiatehokuutta.

 • Rakennuksen energiankulutus
 • Energiatehokas korjausrakentaminen
 • Talotekniikka
 • Siirtyminen vähähiilisemmän tai uusiutuvan energian käyttöön

Moduuli 5. Kohti materiaalitehokkuutta (40 min)

Tarkastelee materiaalitehokkuutta.

 • Rakennustuotteet
 • Rakennusmateriaalit
 • Rakennustuotteiden kelpoisuus
 • Rakennustuotteiden uudelleenkäyttö.

Moduuli 6. Vaikuttamiskeinot (20 min)

Esittelee vaikuttamiskeinoja, joita rakennushankkeeseen osallistuvilla on rakennushankkeen eri vaiheissa.

 • Rakennushankkeen osapuolet
 • Vaikuttamiskeinot hankkeen eri vaiheissa
 • Vähähiilisen rakentamisen hierarkia

Lisätietoja antaa

Ulla-Mari Tiainen, koulutuskoordinaattori
0400 956 557, ulla-mari.tiainen@rateko.fi